Кошик
147 відгуків
Що таке ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 2019???Детальніше...
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
+380932992558
+380971887758

Поширені питання

 • Що таке ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ?

  Починаючи з 2019 року поступово на сайті Центру тестування будуть опубліковуватись ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, які міститимуть тестові завдання екзаменаційних буклетів останніх двох років, що мають належні психометричні показники. Зміст матеріалів оновлюватиметься кожного року. Приклади тестових завдань будуть згруповані у блоки за медичними профілями відповідно до структури змісту іспиту. Наприклад, для іспиту «Крок 2. ЗЛП» – це терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерсько-гінекологічний профілі та ООЗ, гігієна. 

  Опубліковані приклади тестових завдань є ознайомлювальним матеріалом, який в жодному разі не має бути основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів. 

  Якщо є потреба в ознайомленні з буклетами минулих років, радимо звернутися до деканату ЗВО, адже після проведення іспиту екзаменаційні буклети залишаються у ЗВО.

  Наголошуємо, що Центр тестування не оприлюднює «банки» тестових завдань. 


  https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/dokumenty-i-materialy/ekzamenatsiini-buklety

 • У вас iPhone и не удается оформить заказ?

  У вас iPhone и не удается оформить заказ?

  После обновления версии популярных браузеров IE, Edge, Safari по умолчанию отключено хранения cookie файлов. В связи с чем и происходит вышеописанная ситуация (товар, определенный в корзину, в нем не отображается). Так как в cookie (а все интернет-магазины работают по этой технологии) собирается и сохраняется информация о действиях пользователей, то без них невозможно корректно выполнять действия, касающиеся авторизации пользователя и привязки данных к пользователю.

   

  Чтобы оформить заказ воспользуйтесь одним из вариантов ниже:

  • Включите хранения cookie файлов в браузере IE, Edge, Safari...
   https://help.rambler.ru/common/1530/?p=id

  • Сделайте заказ с другого устройства (windows, android ...)

  •  Зайдите на портал prom.uа (или установите приложение prom.ua) и оформите заказ там.

 • Чи варто подавати на апеляцію, якщо студент не добрав декілька балів до прохідного балу? Чи можна подавати на апеляцію, якщо студента відсторонили від складання іспиту?

  Студент має право подавати апеляцію щодо тестового балу. Таким чином, студент, що не добрав декількох балів до прохідного, має право на подання апеляції. Навпаки, студент, що був відсторонений під час іспиту від складання цього іспиту у зв'язку з певними порушеннями регламенту, не має права на подання апеляції. Процедура подачі апеляції наведена у відповідному розділі сайта. Водночас, приймаючи рішення про подання апеляції, пропонуємо враховувати наступну інформацію. Процедура апеляції полягає у звірянні бланка відповідей студента з протоколом його обробки. Всі роботи студентів, які отримали результат «не склав», підлягають обов'язковій верифікації – тобто перевірці якості сканування бланка технологом Центру тестування. Таким чином, помилка сканування, навіть якщо б вона була, доводиться до нуля, і Центр тестування може гарантувати, що відповіді з бланка повністю і точно перенесені до комп'ютерної системи обробки даних. Відповідно за весь час проведення апеляцій жодного разу не було виявлено розходжень між відповідями на бланку та протоколом його обробки. Тому студентам, що отримали негативний результат за ліцензійний іспит, не слід покладати на апеляцію особливих надій і подавати на апеляцію для покращення власного результату.
 • Чи входять до тесту питання попередніх років?

  Так, відповідно до прийнятої методики набору екзаменаційного тесту, до нього в обов'язковому порядку включаються тестові завдання з екзаменаційних буклетів попередніх років, які мають відповідні психометричні характеристики та є якірними.
 • Чи можливо відгадати букву правильної відповіді?

  Вгадати букву правильної відповіді неможливо. Відповіді у тесті розташовані випадковим чином, що визначається програмою. Якщо обрати одну букву і зазначати у відповідь лише цю букву, можна набрати за тест від 15 до 25 %. Але цей рівень є недостатнім для успішного складання тесту.
 • Звідки беруться тестові завдання для іспитів «Крок»?

  Тестові завдання створюються викладачами українських медичних внз. Після створення тестові завдання потрапляють до первинної («сирої») бази даних і проходять багатоступеневу експертизу. Перший етап експертизи – відповідність кожного питання галузевому стандарту вищої освіти, другий етап – відповідність тестовим вимогам і нарешті – остаточна фахова експертиза на актуальність, коректність, відсутність протиріч у тестовому завданні тощо. Оскільки метою ліцензійного іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності екзаменованого мінімально необхідному рівню, то тестові завдання представляють типові ситуації, що потребують стандартних знань.
 • Стан мого здоров'я потребує особливих умов складання тестового іспиту. Як бути в такий ситуації?

  Центр тестування визнає, що деякі стани здоров'я потребують створення особливих умов складання тестового екзамену, і готовий розглянути всі такі ситуації в індивідуальному порядку. Типовим прикладом є особи із послабленим зором, для яких Центр тестування готовий виготовити індивідуальний буклет зі шрифтом великого розміру; особи з цукровим діабетом, які можуть перервати іспит для прийняття їжи або виконання ін'єкції інсуліну тощо. Окремою категорією є госпіталізовані особи, які не можуть знаходитись в загальній аудиторії, і в цьому випадку представник Центру може провести тестування в лікарні. Для створення особливих умов внз має заздалегідь звернутися до Центру тестування з поясненням ситуації та наданням відповідних документів.
 • Що робити у випадку хвороби в день проведення ліцензійного іспиту Крок? Чи зобов'язаний студент з'явитися на іспит у будь-якому випадку?

  Якщо студент хворіє або захворів в день іспиту, він може не писати іспит саме в цей день. Але слід пам'ятати, що для підтвердження поважної причини відсутності слід отримати довідку відповідної форми від лікаря, повідомити деканат про хворобу та своєчасно (протягом 3-х днів) надати завірену у внз довідку до Центру тестування. Після одужання такий студент має скласти ліцензійний іспит на базі Центру тестування у Києві у призначену йому дату. У випадку відсутності підтверджуючого документа або представленні неналежного документа, вважається, що студент не з'явився на іспит без поважної причини. В цьому випадку студент отримує за цей іспит результат «0» (не склав). Додаткові спроби на складання іспиту студентові не надаються. Також слід пам'ятати, що під час іспитів «Крок 2», які є складовою державної атестації, представники Центру тестування за узгодженням може провести тестування в індивідуальному порядку на базі лікарні або пологового будинку. Проведення тестування в індивідуальному порядку узгоджується між внз та Центром тестування заздалегідь за наявності належних підстав та документів.
 • Чому результат в сертифікаті відрізняється від результату, надісланого до ВНЗ після екзамену? Як я можу перевірити, що мій результат в сертифікаті є правильним?

  Результати медичних ліцензійних іспитів (МЛІ) представляються в різних шкалах. Конвертація результатів стандартизованого тестування із однієї шкали в іншу є світовою практикою. Первинний результат представляється у відсотках правильних відповідей (від 0% до 100%) у вигляді загального результату за тестом та результатів за субтестами (змістовими фрагментами тесту). Саме цей результат надсилається до ВНЗ після іспиту. З метою стандартизації та можливості порівняння результатів різних іспитів відсотковий результат МЛІ конвертується у єдину стандартизовану шкалу МЛІ. Саме цей результат відображається у сертифікаті. Конвертація виконується з використанням наступної формули:

  Бал МЛІ = 200 + 20*(X – m)/?,

  де 200 – це середнє шкали МЛІ, 20 – стандартне відхилення шкали МЛІ, Х – первинний бал студента; m – національне середнє значення результатів студентів за певним ліцензійним іспитом; ? – стандартне відхилення первинних балів у тому самому ліцензійному іспитів. Шкала МЛІ є однаковою для всіх ліцензійних іспитів. Починаючи з 2010-2011 р. результати ліцензійних іспитів також конвертуються у шкалу ECTS. Коротке роз'яснення щодо використання різних шкал у педагогічному та психологічному тестуванні наведено на сайті: «Статистика психологии и педагогики» http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-20.

 • За результатами складання іспиту за окремими субтестами мною набрано менше прохідного балу. Як це впливає на результат?

  Складання чи не складання медичного ліцензійного іспиту оцінюється за загальним результатом по тесту. Тобто, навіть якщо з деяких субтестів студент не набрав мінімально необхідного балу, але за тест в цілому набрано більше, такий студент отримує результат «склав» за ліцензійний іспит.
 • Як обраховується результат екзаменів?

  Результати медичних ліцензійних іспитів оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів». Тобто студенти не «штрафуються» за неправильну відповідь. Саме тому Центр тестування рекомендує студентам спробувати відповісти на ВСІ тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді.
 • Під час стирання помилкових відповідей в моєму бланку відповідей залишилися помітні сліди і бланк виглядає досить брудним. Чи не призведе це до помилок під час обробки бланку?

  Для обробки даних використовується сучасне високоякісне обладнання та програмне забезпечення, яке розрізняє до 16 градації чорного кольору. Тому якщо Ви дійсно видалили відповіді, але на їхньому місці залишилися сліди, то програми зможе розрізнити відповіді і зарахує лише одну, найтемнішу. Якщо ж програма не зможе прийняти рішення, то такі ситуації будуть повідомлені технологу Центру тестування, який здійснить перевірку (верифікацію) бланка вручну. Якщо Ви внесли дві відповіді, то жодна з них не зараховується і програма вважає, що відповідь на це конкретне запитання не надана.
 • Скільки запитань містить тест і скільки часу дається на роботу з тестом?

  Всі екзамени «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» містять по 200 запитань, а «Крок М» та «Крок Б» по 150 запитань. Для відповіді на запитання студенти мають по 1 хвилині. Додатковий час надається студентам-громадянам іноземних держав, для яких українська або російська мова не є рідними. Студенти мають право здати роботи раніше регламентоваго часу закінчення тестування.